Privacyverklaring

Zwemmen Onder Begeleiding, gevestigd aan Sportlaan 3, is verantwoordelijk voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Zwembad de Vallei
Sportlaan 3
3905 AD Veenendaal
0642459338

A. B. Addink is de Functionaris Gegevensbescherming van Zwemmen Onder Begeleiding.
Hij/zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zwemmen Onder Begeleiding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zwemmen Onder Begeleiding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

van jou met de volgende  doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Zwemmen Onder Begeleiding verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht

  zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zwemmen Onder Begeleiding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de

doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende

bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 7 jaar
(deze termijn is vastgesteld door de Belastingdienst, administraties dienen 7 jaar lang te worden bewaard)

Delen van persoonsgegevens met derden

Zwemmen Onder Begeleiding verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zwemmen Onder Begeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische

cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste

bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die

wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben

we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer

opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je

browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-

doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zwemmen Onder Begeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed

beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via .

Top