Certificaten en Diploma A, B en C

Bij ons staat het kind centraal. Daardoor wordt er gezwommen voor de ENVOZ zwemdiploma’s. Deze certificaten diploma A, B en C zijn meer afgestemd op de vaardigheden van jullie kind. Er worden hierbij wat meer baantjes gezwommen (het overleven) en is meer toegelegd op de zelfredzaamheid, dan op de technische perfectie.

diploma a

ENVOZ Certificaten

De certificaten van Z.O.B. zijn een soort van tussendiploma zogezegd. Het is ter voorbereiding naar het zwemdiploma A, waar je inzicht krijgt in naar de te beheersen vaardigheden en de behaalde vaardigheden. Daardoor kun je zelf ook goed bijhouden wat er op dit moment wordt geoefend met jullie kind en wat er wordt verwacht om door te mogen. Ook heb je inzicht in wat jullie kind al beheerst. En niet geheel onbelangrijk stimuleert het jullie kind dat ze iets tastbaars meekrijgen dat ze aan iedereen kunnen laten zien. Het ondersteunt onze lesmethode als het op onze zwemlessen aankomt.

De certificaten van Z.O.B.:

Walvis Certificaat

Er wordt vooral uitgegaan van de natuurlijke bewegingsvormen en voortbeweging. Het voortbewegen (zwemmen) in het water is naar keuze van het kind wat spartelen of vormen van zwemslagen kan zijn of iets anders om zich voort te bewegen.

De vaardigheden die worden beheerst bij het behalen van het Walvis Certificaat:

 • in borstdiep water, zonder gebruik te maken van drijfmiddelen:
  • Drijf 8 seconden op de buik met het hoofd in het water met het gezicht in het water
  • Drijf 8 seconden op de rug waarbij het kind ontspannen is
  • Spring in het water en zwem (spartelen of vormen van zwemslagen) 4 meter op de buik met het gezicht in het water houdende
 • in diep water
  • Spring in het water en zwem (spartelen of vormen van zwemslagen) 6 meter op de buik. Maak aansluitend een halve draai om de lengteas en zwem (spartelen of vormen van zwemslagen) 6 meter op de rug op 2 meter vanaf de kant.

>>> Certificaat Walvis vereisten in PDF <<<

Kikker Certificaat Brons, Zilver en Goud

Er wordt vooral uitgegaan van de natuurlijke bewegingsvormen en voortbeweging. Het voortbewegen (zwemmen) wordt uitgevoerd door keuzeslagen als de enkelvoudige rugslag of rugcrawl, borstcrawl en schoolslag. Deze techniek is een vast gegeven. Bij de beoordeling van de uitvoeringswijze van de techniek wordt er rekening gehouden met de bewegingsmogelijkheden van het kind.

De vaardigheden die worden beheerst bij het behalen van het Kikker Certificaat BRONS in heupdiep water:

 • Zet af van de kant en drijf 4 seconden op de buik met het gezicht in het water en kom aan het eind van het drijven zonder hulp weer tot staan
 • Zet af van de kant en drijf 4 seconden op de rug en kom aan het eind van het drijven zonder hulp weer tot staan
 • Spring in het water en beweeg rechtopstaand op verschillende manieren door het water als lopen, springen, etc
 • Kruip door een halve hoepel die op de bodem van het zwembad is geplaatst, dusdanig dat het kind onder water gaat.
 • Zwem 10 meter op de buik op een eigen gekozen manier
 • Zwem 10 meter op de rug op een eigen gekozen manier

>>> Certificaat Kikker Brons vereisten in PDF <<<

De vaardigheden die worden beheerst bij het behalen van het Kikker Certificaat ZILVER in borstdiep water:

 • Zet af van de kant en zwem 7 meter op de rug (rugcrawl beenslag)
 • Pak een voorwerp van de bodem op met 2 handen waarbij het kind geheel onder water gaat
 • Zet af van de kant en drijf op de buik met het gezicht onder water en verander tijdens het drijven naar de rug
 • Zwem zonder drijfmiddelen 10 meter op de rug (enkelvoudige rugslag)
 • Spring van de kant en zwem 10 meter op de buik (zwemslag naar keuze)
 • Zwem door een hoepel die net onder het wateroppervlak is geplaatst

>>> Certificaat Kikker Zilver vereisten in PDF <<<

De vaardigheden die worden beheerst bij het behalen van het Kikker Certificaat GOUD in diep water:

 • Zwem 25 meter met kleren aan. Start met 12,5 meter op de buik en draai met een vloeiende beweging op de rug voor de resterende 12,5 meter (zwemslag naar keuze)
 • Zwem 25 meter op de buik (zwemslag naar keuze)
 • Zwem 25 meter op de rug (enkelvoudige rugslag)
 • Zwem 25 meter op de rug en onderbreek het zwemmen voor 10 seconden watertrappelen waarbij de kant niet wordt aangeraakt
 • Maak een sprong van de kant en ga voor 30 seconden watertrappelen

>>> Certificaat Kikker Goud vereisten in PDF <<<

Als alle deel certificaten behaald zijn stroomt jullie kind automatisch door naar Diploma groep A.

Diploma A

Er wordt de nadruk gelegd op het aanleren van de elementaire zwem- en veiligheidstechnieken. Minimaal 50% wordt afgelegd in diep water. Bij een sprong in het water is het water ongeveer 2 meter diep en hoepels zitten op ongeveer 1 meter onder het wateroppervlak. Het voortbewegen (zwemmen) wordt uitgevoerd door keuzeslagen als de enkelvoudige rugslag of rugcrawl, borstcrawl en schoolslag.

De vaardigheden die worden beheerst bij het behalen van het Diploma A in diep water:

 • Met extra kleding (een hemd, onderbroek, blouse/T-shirt, korte broek, sokken en schoenen):
  • Spring van de kant en zwem 25 meter op de buik (schoolslag). Zwem onder een mat door, en zwem aansluitend 25 meter op de rug (enkelvoudige rugslag)
  • Spring van de kant en ga 1 minuut watertrappelen met de benen en/of armen
 • Met zwemkleding:
  • Spring van de kant en zwem 75 meter op de buik (schoolslag)
  • Spring met een rechtstandige sprong in het water en zwem 25 meter op de buik (zwemslag naar keuze), onderbroken door een (hoek)duik door een hoepel
  • Spring van de kant en zwem 25 meter enkelvoudige rugslag en 25 rugcrawl
  • Zwem 7 meter beginnersborstcrawl

>> Diploma A vereisten in PDF <<<

Diploma B

Er wordt de nadruk gelegd op het aanleren van de elementaire zwem- en veiligheidstechnieken. Minimaal 50% wordt afgelegd in diep water. Bij een sprong in het water is het water ongeveer 2 meter diep en hoepels zitten op ongeveer 1 meter onder het wateroppervlak. Het voortbewegen (zwemmen) wordt uitgevoerd door keuzeslagen als de enkelvoudige rugslag of rugcrawl, borstcrawl en schoolslag.

De vaardigheden die worden beheerst bij het behalen van het Diploma B in diep water:

 • Met extra kleding (een hemd, onderbroek, blouse/T-shirt, korte broek, sokken en schoenen):
  • Spring van de kant en zwem 50 meter op de buik (schoolslag). Zwem onder een mat door, en zwem aansluitend 50 meter op de rug (enkelvoudige rugslag)
  • Spring van de kant en ga 1 minuut watertrappelen met beide beentechnieken
 • Met zwemkleding:
  • Spring met een rechtstandige sprong in het water en zwem 25 meter op de buik (zwemslag naar keuze), onderbroken door een (hoek)duik door een hoepel en zwem zonder boven te komen door een volgende hoepel (ongeveer 3 meter)
  • Spring van de kant en zwem 100 meter op de buik (schoolslag) en 100 meter op de rug (75 meter enkelvoudige rugslag en 25 meter rugcrawl)
  • Ga met een kopsprong in het water en zwem zonder boven te komen 7 meter onder water en haal een voorwerp van de bodem (ongeveer 2 meter diep) en laat dit boven water zien.
  • Zwem 12.5 meter borstcrawl

>>> Diploma B vereisten in PDF <<<

Diploma C

Er wordt de nadruk gelegd op het aanleren van de elementaire zwem- en veiligheidstechnieken. Minimaal 50% wordt afgelegd in diep water. Bij een sprong in het water is het water ongeveer 2 meter diep en hoepels zitten op ongeveer 1 meter onder het wateroppervlak. Het voortbewegen (zwemmen) wordt uitgevoerd door keuzeslagen als de enkelvoudige rugslag of rugcrawl, borstcrawl en schoolslag.

De vaardigheden die worden beheerst bij het behalen van het Diploma B in diep water:

 • Met extra kleding (een hemd, onderbroek, blouse/T-shirt met lange mouwen, lange broek, sokken en schoenen):
  • Spring van de kant, zet af van de kant en zwem zonder boven te komen 5 meter onder water
  • Spring van de kant en drijf 10 seconden in de Paddestoel-drijfhouding
 • Met zwemkleding:
  • Zwem 12,5 meter borstcrawl
  • Zwem 25 meter rugcrawl en 25 meter samengestelde rugslag
  • Zwem 10 meter met een bal en gooi de bal daarna 2 meter ver
  • Sta 2 meter van een ander en gooi de bal een aantal keer over
  • Drijf 10 seconden en zink dan door uit te ademen
  • Verplaats je 5 meter door het water door middel van met sculling op de rug
  • Ga met een startsprong in het water en zwem 250 meter met een slag naar keuze

>>> Diploma C vereisten in PDF <<<

Top