Lesmethode ENVOZ

Bij Zwemmen Onder Begeleiding werken wij binnen de mogelijkheden, en moeilijkheden van zijn/haar beperking, zowel psychisch als motorieke en fysieke mogelijkheden die het kind aankan. Jullie kind staat dus centraal bij ons en dit is onze kern voor de lesmethode die wij hanteren bij onze zwemlessen. Daardoor wordt er gezwommen voor de ENVOZ zwemdiploma’s. Deze diploma’s (en certificaten) zijn meer afgestemd op de vaardigheden van jullie kind. Er worden hierbij wat meer baantjes gezwommen (het overleven) en is meer toegelegd op de zelfredzaamheid, dan op de technische perfectie.

zwemmen onder begeleiding

Lesmethode Z.O.B.

Ons uitgangspunt is dat wij uitgaan van het kind, zowel psychisch, motorisch als de fysieke mogelijkheden. Daar waar nodig is zoeken (en vinden) wij een bijpassende lesgever (begeleider) voor jullie kind tijdens de zwemlessen, welke dan ook vast aan jullie kind wordt toegewezen en gaat begeleiden tot hij/zij zijn/haar diploma behaalt.

Wij gaan uit van een zeer rustige leeromgeving. Dit geeft meteen rust aan jullie kind door de afwezigheid van een schreeuwerig zwembad of hard stemgeluid van instructeurs. Wij werken permanent NIET met stemverheffingen.

Tevens springen wij in op de transparantie betreffende onze lesmethode. In eetcafé De Duck in het sportcomplex De Vallei zelf, staat ook een televisiescherm waarop je tijdens de les kunt meekijken. Als het voor beide partijen (kind en ouder(s)) prettiger leren zwemmen is als de ouder(s) aanwezig blijven, is dat geen bezwaar voor ons. Het kind staat centraal.

Wij hanteren duidelijkheid in de fases van het leren zwemmen en starten daarom eerst met watergewenning om jullie kind te leren kennen in het water. Ook betekent dit dat wij jullie kind leren te water gaan, onderwater te gaan, en te springen vanaf de kant in het water. Vanzelfsprekend stroomt jullie kind dan verder wanneer het de vereisten beheerst van het bad waar het zich in bevindt. Daar wordt voorgaande herhaalt en wordt er meer geleerd als drijven en het voortbewegen in het water zelf. Alles wordt steeds herhaald en verder uitgebreid binnen de mogelijkheden van jullie kind.

Tijdens het doorstromen van bepaalde fases ontvangt jullie kind certificaten om de voortgang tastbaar en inzichtelijk te maken voor het kind en ouders. Na deze certificaten wordt jullie kind geïnstrueerd tot het behalen van de zwemdiploma(‘s). 

Al deze certificaten en diploma’s worden vervaardigd op het principe van ENVOZ.

diploma a

Wat is ENVOZ?

ENVOZ is een opleidingsinstituut voor de Nederlandse Zwembranche en geeft, al ruim 40 jaar, een gevarieerd scala van internationaal erkende zwemdiploma’s uit. De missie van ENVOZ is de veiligheid in het water te bevorderen. Wij staan voor de volle 100% achter dit principe en hebben ons aangesloten bij de stichting ENVOZ.

Hierdoor krijgen wij dan ook met enige regelmaat controle bezoeken tijdens de reguliere zwemlessen en de diploma afzwem momenten. Wij worden dan getoetst op de vaardigheden van jullie kind, hoe wij de kinderen het zwemmen aanleren tijdens de zwemles en wat wij de kinderen aanleren. Na elk bezoek hebben wij dan een overleg met de afgevaardigde van ENVOZ over de kwaliteit die wij leveren. Hierdoor kunnen wij optimaliseren daar waar hen ons in adviseren om nog beter aan te sluiten op de mogelijkheden van de kinderen en daarmee hun veiligheid in het water te bevorderen.

Voor de uitgave van onze zwemdiploma’s zijn wij aangesloten bij de Swimming Teachers Association (STA) in UK, net als de stichting ENVOZ. STA is de overkoepelende wereldorganisatie met daarin meer dan 25 aangesloten landen.

lesmethode zwemlessen

ENVOZ en Z.O.B.

Zwemmen Onder Begeleiding is sinds 2014 aangesloten bij stichting ENVOZ. Voorheen waren wij aangesloten bij het NPZ/NRZ (nationaal platform zwembaden/ nationale raad zwemdiploma). Echter konden wij onze doelstelling niet kwijt bij het NPZ/NRZ, namelijk het werken binnen de mogelijkheden, en moeilijkheden van de beperkingen van het kind, zowel psychisch als motorisch en/of fysiek. NPZ/NRZ gaat voornamelijk uit van een zo optimale zwemtechniek, wat niet passend is voor deze doelgroep kinderen.

Wij, als Z.O.B., kunnen gewoon bijna niet aan de technieken van het zwemmen voldoen, daar wij de doelgroep niet hebben om dit te kunnen bereiken en wij het kind centraal willen blijven hebben staan en niet de vereisten voor een diploma.

ENVOZ was anders. Hier hadden we meer invullingsvrijheid om de nadruk op het overleven te leggen dan de zwemtechniek, waarbij het pleziergehalte van zwemmen toenam. Dat haalt niet weg dat wij er alles aan doen om het hoogst haalbare uit jullie kind te zullen halen dat hij/zij aankan. Net als ENVOZ, gaat het ons ook om zwemveiligheid.

Een ander groot verschil tussen ENVOZ en NPZ/NRZ is dat ENVOZ wereldwijd is en NPZ/NRZ zich beperkt tot Nederland. Je komt dezelfde vereisten van ENVOZ net zo makkelijk tegen in Italië of Spanje, wat dus aangeeft dat de druk anders is gelegd bij ENVOZ.

Dit zie je ook terug bij het behalen van de zwemdiploma’s. ENVOZ is meer gericht op het overleven in het water, in plaats van het technisch juist zwemmen. Er worden meer afstanden gezwommen in vergelijking met de NPZ/NRZ diploma’s. Tevens is het bekende duikgat van het NPZ/NRZ geen verplichting bij ENVOZ. Wel oefenen wij ermee om het hoogst haalbare uit jullie kind te kunnen halen.

z.o.b.

Z.O.B.

Het moge duidelijk zijn geworden, dat wij onze lesmethode open stellen voor ieder kind die hierop aansluit om met plezier te leren zwemmen op haar/zijn hoogst mogelijke niveau. Wij leren kinderen op eigen- en zinnige wijze zwemmen waarbij het kind centraal staat en niet het diploma. 

Hieronder een indruk van het afzwemmen voor Diploma A

Top