Afmelden en opzeggen zwemles

Het afmelden zwemles van een enkele les hoeft niet. Wij houden iedere week de aanwezigheid van alle leerlingen zelf bij. Bij langdurig ziek zijn van het kind is afmelden wel van belang, ook in verband met het eventueel stopzetten van de betaling.

Kinderen met waterpokken kunnen een nieuwe haard van besmetting zijn door het water, waardoor de zwemles voor het kind komt te vervallen tot de waterpokken ingedroogd zijn en besmetting niet meer mogelijk is. De les kan gewoon worden ingehaald.


afmelden zwemles

Afmelden zwemles bij langdurig ziek

Indien het kind door ziekte en/of ziekenhuisopname 3 of meer lessen moet missen, worden deze verrekend met de daarop volgende maand. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk. In overleg kan de betaling ook worden stopgezet tot het kind weer kan zwemmen.

Je kunt dit per mail doen: of per WhatsApp op 06-42459338

zwemmen onder begeleiding

Opzeggen

Automatisch zwemt het kind bij ons door tot zwemdiploma C. Als je wilt stoppen na het behalen van diploma A, kun je een maand voor het afzwemmen schriftelijk opzeggen. Na het schriftelijk opzeggen worden de betalingen een maand later stop gezet. Betalingen stoppen automatisch na het behalen van diploma C en hoeven niet opgezegd te worden.

Als het kind stopt met zwemmen bij Z.O.B., komen de gemiste lessen te vervallen.
Gemiste lessen kunnen niet worden gebruikt als betaling!!!

Voor het schriftelijk opzeggen van de zwemlessen: stuur ons een mail op

Als het kind onverhoopt het diploma niet haalt, kan door middel van het sturen van een mail, de zwemlessen worden voortgezet zonder inschrijfkosten

Top