Inschrijven zwemlessen

Een zwemdiploma is voor iedereen belangrijk, voor ieder uniek kind. Bij Z.O.B. kun je terecht voor zwemonderwijs volgens onze speciale lesmethode welke aansluit bij ons uitgangspunt waarbij wij uitgaan van het kind, zowel psychisch, motorisch als de fysieke mogelijkheden. Vanaf 5 jaar kun je jullie kind inschrijven voor zwemlessen bij Z.O.B. Vanaf deze leeftijd  hebben kinderen de vaardigheden gemiddeld sneller onder de knie, wat een positieve werking heeft op de verwerking van de lesstof.

Voor vragen met betrekking tot de zwemlessen kun je contact opnemen met Annemieke Addink door een mail te sturen naar of via WhatsApp: 06-42459338

inschrijven zwemlessen

Inschrijven zwemlessen

Je kunt jullie kind(eren) inschrijven voor zwemlessen bij Z.O.B. door onderstaand inschrijfformulier te downloaden en ingevuld te mailen naar . Wanneer je zelf de kosten draagt van de zwemlessen (dus geen subsidieregelingen), ontvangen wij ook de machtiging tot automatische incasso ingevuld per mail met de bijbehorende inschrijving. Voor de betalingen van de zwemlessen werken wij enkel met automatische incasso en subsidieregelingen als JeugdSportFonds en minimaregelingen


Na betaling van het inschrijfgeld van €28,00 op NL32RABO0131965263 onder vermelding van de naam van jullie kind en lesgroep, en andere financiële verplichtingen, is jullie kind verzekerd van deelname aan de zwemlessen van Z.O.B. 


Als er sprake is van een wachtlijst, ontvang je zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor de eerste zwemlessen, tenzij je instroomt vanaf een andere zwemschool en daardoor tussentijds instroomt. Anderzijds ontvang je tegelijk met de deelname, een uitnodiging met datum om deel te nemen aan de zwemlessen Z.O.B.

download inschrijfformulier
download machtiging
https://zwemmenonderbegeleiding.nl/wp-content/uploads/2020/11/VOORWAARDEN-VOOR-voorwaarden ZWEMLESSEN-ZOB in pdf bestand
Top