Erkend leerbedrijf SBB

Goede leerbedrijven zijn onmisbaar. Leerlingen maken kennis met de praktijk en leert in de praktijk wat er van hen verwacht wordt binnen de beroepskeuze. Wij zijn een erkend leerbedrijf en mogen opleiden.

erkend leerbedrijf sbb

Wij zijn deskundig, vakbekwaam en professioneel. Wij zijn actueel en een unieke schakel tussen praktijk en onderwijs, door onze unieke lesmethode. Je draagt bij aan de professionalisering binnen het zwemonderwijs en zwemlessen voor de gehandicaptesport, door in te zetten op kwaliteit en het individuele kind.

Wij maken tijd, ruimte en middelen vrij voor de leerling. Onze vakkennis op het gebied van zwemlessen, ENVOZ, gehandicaptensport en (sociale) ontwikkelingen van kinderen, geven wij door aan de jongeren. Wij zien het belang hiervan om een kwalitatief fundament te vormen.

Wij bereiken dit door de leerling opdrachten te laten vervullen, die nodig zijn binnen de opleiding en bijdragen aan het kwalitatieve fundament. De leerling wordt begeleidt door een praktijkopleider, welke goed contact onderhoudt met de school. Ons praktijkleerplan, leidt de leerling gestructureerd op.

Wij zijn met recht een uniek schoolvoorbeeld van de praktijk, waarbij je veel leert op verschillende aspecten. Zie het als denken buiten de box voor meer inzichten, dan je eerst voor mogelijk hield.

Als erkend leerbedrijf SBB kun je op unieke wijze bij ons praktijkkennis opdoen die waardevol is voor de rest van je carrière.

Erkend leerbedrijf SBB

DOWNLOAD ONZE ERKENNING

Opleidingen welke goed aansluiten op onze lesmethode  en passen binnen het erkend leerbedrijf SBB, zijn:

  • SAS ( Sportleider aangepast sporten)
  • Bewegingsagogie
  • Zwemonderwijzer(es)
Top